Δίαιτα στην αιμοκάθαρση

 

Screenshot 7   

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
για τη διατροφή ασθενών με ΧΝΝ σε εξωνεφρική κάθαρση.

Κατεβάστε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Search