Προφίλ

       
     
Screenshot 1          

Ο “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε”, είναι μια Νεφρολογική Μονάδα που άρχισε

τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 2002,

ενώ αποτελεί συνέχεια προγενέστερης μονάδας αιμοκάθαρσης,

της πρώτης ιδιωτικής μονάδας που ιδρύθηκε στην περιφέρεια,

εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το 1975.

Η ιατρική φροντίδα παρέχεται από εξειδικευμένο ιατρικό

και νοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτει πολυετή εμπειρία.

Ιατρικό προσωπικό εποπτεύει τους ασθενείς καθόλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

και είναι στην διάθεση των ασθενών όλο το 24 ωρο.

Στο ιατρικό προσωπικό συγκαταλέγονται 4 νεφρολόγοι με πολυετή εμπειρία,

έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον και εξειδίκευση

σε διεθνή αναγνωρισμένα νεφρολογικά κέντρα,καθώς και εξειδικευμένος καρδιολόγος,

ο οποίος καθημερινά συμμετέχει στη φροντίδα

και σωστή περίθαλψη των ασθενών.

Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2016 Powered by Dynacomp S.A

Search